Google Analytics ulovligt i Danmark

Den 21. september 2022 udsendte Datatilsynet en pressemeddelelse med konklusionen af deres evaluering af Google Analytics som dataindsamlingsværktøj.  Konklusionen er klar. Brug af Google Analytics er GDPR-stridigt.  Grunden til dette er at Google Analytics, i sin oprindelige form, sender europæisk persondata ud af EU og videre til USA. Kan man stadig bruge Google Analytics i […]