Hvad betyder “spend” hos Google

Du har sikkert hørt ordet “spend” før når samtalen har handlet om markedsføring på Google. Men hvad betyder spend helt præcist, og hvad bruges spend til? Det vil vi forsøge at gøre dig klogere på i denne artikel.

Spend til annoncering er ikke en engangsydelse, men en afgørende vedvarende investering for enhver virksomhed der ønsker at positionere sig selv i markedet, og forblive konkurrencedygtig og relevant. Ved at forstå betydningen af effektiv annoncering og følge en stærk strategi, kan virksomheder maksimere deres ROI (Return of Investment) og opnå deres marketingsmål. Spend til annoncering skal derfor ikke ses som en udgift, men nærmere som en investering i fremtidig vækst.

Hvordan kan jeg bruge mit spend?

Alt efter om dit marketingsmål er at få flere salg, øge kendskabet til dit brand, få en konkurrencefordel eller noget helt fjerde, tilbyder Google Ads en vifte af værktøjer til at nå dine mål.

  1. Brand Awareness: En væsentlig del af et marketingsbudget går direkte eller indirekte til det man kalder Brand Awareness. Brand Awareness går i den mest simple forstand ud på at øge kendskabet til dit brand. Du kan vælge at have annoncer som udelukkende går på at få mange eksponeringer, så folk ofte ser dit brands navn og hvad det kan. Dette skaber en stærk brand-genkendelse og kan øge loyaliteten hos dine nuværende kunder.
  2. Øget salg: Formålet med alle marketingsindsatser er i sidste ende at øge konverteringsgraden. Det vil sige salg, tilmeldinger eller hvad målet end er for din virksomhed. Ved at investere dit spend i annoncer optimeret mod konverteringer, kan du tiltrække nye kunder, og motivere eksisterende kunder til at købe hos dig igen.
  3. Konkurrencefordel: Investerer du tilstrækkeligt i dine online kampagner, kan du hurtigt få en markant konkurrencefordel i markedet. Forsimplet kan man sige at jo højere spend du investerer, desto flere annoncevisninger vil du få, og du vil derfor kunne blive vist hurtigere og mere til de kunder som dine konkurrenter også vil have.

Hvordan forvalter mit marketingbureau mit spend?

Når vi varetager dine marketingsindsatser, arbejder vi løbende med at bruge dit spend bedst muligt. Det gør vi ved at tilpasse dine annoncer, målgrupper, målsætninger og klikpriser løbende. På den måde kan vi opbygge en bæredygtig strategi for din ROI (Return of Investment). Nogle af de områder vi arbejder med er:

  1. Dataanalyse og -måling: Vi anvender dataen fra dine kampagner, som vi modtager fra Google, til at forstå adfærden hos brugerne der klikker på dine, eller lignende, annoncer. Ved at analysere dataen kan vi tilpasse annoncerne og kriterierne for visninger, så dit spend ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt.
  2. Multikanalstrategi: En effektiv kampagnestrategi bør omfatte flere kanaler og eventuelt flere medier. Når vi taler online marketing, er det oftest et godt match at kombinere annoncer på Google med en SEO-indsats og annoncering på relevante sociale medier. På den måde spredes eksponeringen ud på flere medieplatforme som dine kunder bevæger sig på, og chancerne for salg stiger.
  3. Kontinuerlig tilpasning: Som vi har nævnt tidligere er annoncering ikke en engangsinvestering, men en løbende investering – og gerne en tiltagende investering – som sikrer kontinuerlig vækst for din virksomhed. Vi sørger for hele tiden at tilpasse og optimere dine kampagner, så dit spend bruges mest effektivt. Dette kan indebære justeringer af målretning, kampagnebudger, medieplatform og annoncerindhold som tekst og billeder.
  4. Eksperimentering og A/B test: Ved at eksperimentere med dine annoncer og teste forskellige versioner af samme budskab (A/B test), kan vi løbende tilpasse dine kampagner, og identificere hvilke vinkler, budskaber, billeder og tekster som er mest effektive hos din målgruppe.

Spend betyder altså…

For at vende tilbage til spørgsmålet: Hvad betyder spend?
Spend til annoncering er det beløb du betaler til, eksempelvis Google, for at have annoncer kørende på Google. Det betyder at du oftest vil have to udgifter forbundet med at have annoncevisninger på Google. Selve spend’et, som du betaler direkte til Google for annonceringsplads, og det beløb du betaler som konsulentydelse til dit marketingbureau.

Vi anbefaler altid at du som minimum investerer 100 kroner om dagen som spend på Google Ads, og fordeler dem på maksimalt to kampagner. Et mindre spend gør det markant sværere for dig at opnå resultater med Google Ads.